magisterska1Зазвичай люди рідко оприлюднюють свої дипломні роботи. Може тому, що вони на нудні та заїжджені теми або взагалі куплені:) Пишучи свою я прагнув створити щось нове і достатньо цікаве для стороннього читача.

АНОТАЦІЯ

Лендєл І.І. Участь громадських організацій у правотворчості: загальнотеоретична характеристика. – Рукопис.
Магістерська робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» – Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014.
Дослідження присвячене особливостям участі громадських організацій у правотворчості, проблемам та перспективам правового забезпечення цієї діяльності. Проведено аналіз теоретичних основ та нормативно-правового регулювання у даній сфері. Здійснено класифікацію способів та охарактеризовано особливості форм участі громадських організацій у правотворчості. Визначено основні проблеми та недоліки правового регулювання зазначених питань та проаналізовано іноземний досвід залучення громадськості до правотворчості. Сформовано та обґрунтовано авторські пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання проблемних питань участі громадських організацій у правотворчості.
Ключові слова: правотворчість, громадська організація, адвокасі, лобіювання, демократія участі, законодавча ініціатива